obrazek
close

Beltrade: Elica S.p.A. w trakcie procesu zmiany top-managementu z uwzględnieniem ciągłości i rozwoju firmy

Po czterech latach pracy w firmie Giuseppe Perucchetti  oraz Elica S.p.A. zgodnie postanawiają że po osiągnieciu  postawionych celi nastąpiły odpowiednie warunki dla procesu zmiany kierownictwa na  najwyższym szczeblu. Nowe kierownictwo  będzie  się  koncentrować na wzroście i ulepszaniu konkurencyjności firmy.

Dlatego, w wyniku porozumienia stron została podęta decyzja,że Giuseppe Perucchetti pozostanie Dyrektorem Generalnym do 25 sierpnia 2016 г.

Rada Nadzorcza wyraziła swoją wdzięcznośćdla pana Giuseppe Perucchetti za wykonaną pracę, jak i gotowość wspierania firmy w okresie przejściowym, i postawiła przed Komitetem Nominacji i Wynagrodzeń, wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej zadanie rozpoczęcia procesu sukcesji, w wyniku którego zostanie wybrany nowy Dyrektor Generalny zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie.

fime