ikonka
ikonka

Przełączniki suwane

Pośrednie przełączniki suwakowe od 2 do 5 pozycji, do użycia pod panelem, z obciążalnością do 8A.